Велики циљеви Србије

Србија пред собом има следећа четири  велика циља: 1. Први и најважнији је да изврши корекцију политичког система и оформи систем демократске меритократије , 2. Следећи по важности и величини је обнова и одржив развој домаће привреде, 3. Трећи...