Спорни „народни циљеви“

Основни народни циљ је да живи нормално, односно да има задовољавајући животни стандард.Тај циљ му се данас, уз помоћ високо развијене технологије, може и остварити.
&
Али поред тог основног циља народ, већина, има и још циљева.Управо ти циљеви служе као мамац на који се народ пеца, односно придобија за поретке, режиме који му не остварују основни циљ.
Који су то циљеви?
То су циљеви да дословце влада, а не само преко тога што му се остварује основни циљ, и да буде питан око свега, па и око онога у шта се не разуме.
То су иначе спорни народни циљеви.
&
Захваљујући тим циљевима већином народа се манипулише вековима у разним порецима, па и у поретку парламентарне демократије.
Да ли ће та манипулација икад престати?
Сви су изгледи да народ, већина, не зна излаз из тога.
Излаз ће му донети само опредељење врхунских стручњака да узму власт, односно да уђу у „коалицију“ са народом.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *