Kontakt

O Asocijaciji

 

 • Koji je glavni cilj Asocijacije „Restruktura“?

  Glavni cilj Asocijacije „Restruktura“, koja je formirana početkom 2015. godine, je obnova i razvoj zapuštene domaće privrede.
  Ostvarenje tog cilja će Srbiji i njenim državljanima, odnosno građanima doneti siguran opstanak i pristojan život, podići ugled Srbije u svetu i ojačati joj pregovaračku poziciju po svim važnim pitanjima.
  Ostvarenje ovog cilja je moguće preko uvođenja preduzetničke uprave u javna i druga preduzeća, ali i ustanove, a to znači oslanjanje isključivo na znanje i sposobnost onih koji bi se bavili poslovima upravljanja.
  Da bi se to dogodilo, nije dovoljno uvesti meritorne principe (znanje i sposobnost) samo u domenu ekonomije, u šta smo se uverili uzalud nudeći svoju pomoć i aktuelnoj vlasti, kao i prethodnim nosiocima vlasti, nego se pokazalo da je neophodno da se pomenuti principi uvedu i u političko upravljanje.
  Zato se Asocijacija „Restruktura“ zalaže za uvođenje meritornih principa, odnosno preduzetničkog upravljanja ne samo u oblasti ekonomije, nego i u politici.
  U tu svrhu je osmišljen i politički sistem, u kojem na vlast mogu doći i na njoj opstati samo posednici znanja i spobnosti, koji postižu dobre rezultate.
  Taj sistem predstavlja korekciju postojećeg i zove se demokratska meritokratija.

 • Ko čini Asocijaciju i kako joj se može pristupiti ?

  Asocijaciju čine organizacije i pojedinci saglasni sa njenim osnovnim ciljevima, a pre svega, sa ciljem uspostavljanja funkcionalnog sistema demokratske meritokratije i funkcionalizacije domaće ekonomije.
  Ta saglasnost je i uslov za pristupanje Asocijaciji.
  Ovo pristupanje je slobodno i obavezno samo u meri u kojoj to doživljava onaj ko pristupi i prihvati se ovog ili onog posla.
  Nema članskih knjižica, ni članarine, niti se na osnovu pristupanja stiču ikakve privilegije, osim one koja se tiče časti i ponosa što se pripada skupini koja čini sve što je neophodno za obnovu i razvoj Srbije, a samim tim i za sebe i svoju okolinu, i koja će u tome i uspeti.
  Asocijaciji „Restruktura“, zbog pokazane neadekvatne i Srbiji i njenim državljanima nekorisne politike, ne mogu pristupati poznate političke organizacije (stranke) koje su u proteklih 25 godina učestvovale na izborima i bivale u poziciji, odnosno opoziciji.
  Asocijaciji takođe ne mogu da pristupe ni članovi pomenutih organizacija, osim da se javno odreknu tih organizacija i članstva u njima.

 • Da li smo mi patriotski orijentisana organizacija?

  Na ovo pitanje odgovaramo samo zato što je na temu patriotizma u proteklim decenijama zavladala ideološka i svaka druga konfuzija, inače bi nam postavljanje takvog pitanja bilo smešno.
  Naravno da smo patriotski orijentisani, već i time što tražimo i uspostavljamo korisna rešenja za svoju patriju, odnosno državu. I to je glavno merilo normalnog patriotizma. Svaki drugi je galamdžijski, neosnovan, pa i štetan.
  Da ne idemo dalje: može li se nazvati patriotski orijentisanim kriminalac koji potkrada članove svoje patrije (domovine) ili diluje drogu deci svoje patrije, a pri tome su mu usta puna ljubavi prema Srbiji i srpstvu ili srbstvu?
  Ili, može li se šovinista, koji svojim stavovima šteti ugledu svoje patrije, nazvati patriotom; ili političar koji je svojom demagogijom naneo štetu svojoj patriji i njenim članovima?
  Folklorni patriotizam, prepun galame i netačnih stavova je zanimljiv za neko socio-psihološko istraživanje, ali se nikako ne može uzeti kao merilo stepena patriotizma. Ponavljamo, a time i završavamo: patriota je onaj ko čini nešto korisno za svoju zemlju, a mi nesporno činimo.

 • Koji su naši prvi koraci?

  1) Upoznavanje domaće i strane javnosti, medija i institucija sa našim ciljevima i namerama
  2) Objavljivanje i distribuiranje publikacije „Demokratska meritokratija, siguran izlaz iz nedaća – Pitanja i odgovori“
  3) Pokretanje, na osnovu Člana 108. i Člana 203. Ustava Republike Srbije, Inicijative za organizovanje referenduma u svrhu korekcije političkog sistema i obnove i razvoja zapuštene domaće privrede.

 • Ko upravlja aktivnostima Asocijacije „Restruktura“?

  Aktivnostima Asocijacije, po Statutu, upravlja Menadžment Asocijacije „Restruktura“, koji, kao ovlašćena lica, čine:
  1. Generalni koordinator aktivnosti Asocijacije „Restruktura“
  2. Zamenici generalnog koordinatora aktivnosti Asocijacije „Restruktura“
  3. Koordinatori za različite oblasti (resore)
  4. Organizatori za naselja, sela, gradove i oblasti
  5. Promoteri
  6. Portparoli
  7. Oficiri za vezu sa institucijama, ambasadama, privrednicima, kandidatima za Državni savet, koji će biti vrhovni organ izvršne vlasti, i drugima

 • Ko su Generalni koordinator aktivnosti i Zamenici generalnog koordinatora aktivnosti Asocijacije „Restruktura“ ?


  teodorDragan Atanacković Teodor (1954): aktuelni Generalni koordinator aktivnosti Asocijacije „Restruktura“,sociolog, osnivač antropopsihologije, preduzetnik i poslovni konsultant, autor Opcije opstanka, odnosno sistema demokratske meritokratije, inicijator i osnivač organizacije „Zaokret“, v.d. predsednik Konzorcijuma za uvođenje preduzetničke uprave u javna preduzeća i ustanove, član Upravnog odbora Asocijacije „Restruktura“.


  Zivojin GavrilovićŽivojin Gavrilović (1958): aktuelni Zamenik generalnog koordinatora aktivnosti Asocijacije „Restruktura“, penzionisani major, preduzetnik i inženjer,član Upravnog odbora Asocijacije „Restruktura“, autor ostvarljivih ekonomskih projekata, stručnjak koji je već primenjivao u praksi meritorne principe u rukovođenju u javnom preduzeću i postizao dobre rezultate.


  Zoran Grozdanić (1969): aktuelni Zamenik generalnog koordinatora aktivnosti Asocijacije „Restruktura“, završio fizičku elektroniku na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i poseduje licencu za odgovornog projektanta. Radi kao rukovodilac IT-sektora u javnom preduzeću.
  Do sada nije pripadao ni jednoj partiji. Jedan je od osnivača organizacije „Zaokret“, član Upravnog odbora Asocijacije „Restruktura“.Asocijacija „Restruktura“

„Asocijacija za obnovu i razvoj – Restruktura“, skraćen naziv Asocijacija „Restruktura“, je osnovana početkom 2015. godine. Glavni cilj Asocijacije „Restruktura“ je obnova i razvoj zapuštene domaće privrede kao jedine realne šanse za siguran opstanak i pristojan život, posebno u situaciji kad ozbiljnih stranih ulaganja nema, niti postoji tendencija da će ih biti.
Posao obnove i razvoja zapuštene domaće privrede se može završiti samo u saradnji sa ljudima, koji imaju stručni integritet, pod uslovom da im se omogući da budu u poziciji izvršne vlasti.
Zato se Asocijacija zalaže za korekciju postojećeg političkog sistema, kako bi se napravio funkcionalan sistem, u kojem bi se u poziciju vlasti stizalo isključivo na osnovu posedovanja znanja i sposobnosti i opstajalo u toj poziciji, samo ako se postižu dobri rezultati.
To je sistem demokratske meritokratije, koji će nastati uz saglasnost većine i to na najdemokratskiji način – putem referenduma za čije organizovanje, polazeći od Članova 108. i 203. Ustava Republike Srbije pokrećemo Inicijativu.
Na čelu sistema će biti Državni savet-Skupština eksperata sastavljen od ljudi sa stručnim integritetom.
Ovakav funkcionalan sistem nam je neophodan za ostvarenje glavnog cilja: obnove i razvoja zapuštene domaće privrede.
Razvoj domaće privrede će ići realno, preko onoga što imamo i možemo da radimo:
– razvijaće se poljoprivredna proizvodnja, i to pre svega proizvodnja organske hrane, koja je sve traženija u svetu, sa krajnjim ciljem da Srbija dobije status zemlje organske hrane,
– razvijaće se tercijalni sektor, sektor usluga i to pre svega u jednoj vrsti multilateralnog turizma, od ambijentalnog, preko zdravstvenog , prehrambenog, uslužnog, avanturističkog i svih ostalih vrsta turizma,
– razvijaće se građevinarstvo i to najviše (za sada) u oblasti infrastrukture,
– razvijaće se IT (informatička tehnologija),
i još niz delatnosti koje će zadovoljavati naše potrebe i moći da se unovče i napolju

Ulazak u EU nećemo apriori odbijati, pregovori će se nastaviti, uz učešće Državnog saveta.
Politički entitet „Republika Kosovo“, koji je formiran na našoj teritoriji Kosova i Metohije nećemo priznavati u OUN, već i zbog načina kako je formiran, ali ćemo priznavati nastalo stanje stvari i priznati dosad potpisane dokumente na tu temu, starajući se da se postignu korektno-susedski odnosi. Ukratko: radićemo svojevrsnu „političku sanaciju“ svega što se izdogađalo, posebno vodeći računa o našim sunarodnicima na teritoriji gde je pomenuti entitet.
Sa svim velikim silama, kako na Zapadu, tako i na Istoku, imaćemo korektne odnose, poštujući realnost u kakvoj se nalazimo.
Javne dugove i dugove građana prema bankama i drugim institucijama, kao i dugove u privredi, rešavaćemo na način koji je realan i najbezbolniji i odgovara i poveriocima i dužnicima.
Velike reforme ćemo izvršiti u domenu obrazovanja, što će doprineti bržem razvoju domaće privrede i institucija.
Izbori, koji će biti višestruko jeftiniji od sadašnjih, će moći da se vrše na dve ili četiri godine, prema potrebi, kandidati će biti oni koji od Državnog saveta-Skupštine eksperata, koji proglašava izbore, dobiju sertifikat da poseduju odgovarajuće znanje i sposobnost za vršenje vlasti, a na vlasti oni među njima koji dobiju najviše glasova na izborima. Prvi izbori za novu vlast biće održani dve godine posle korekcije političkog sistema, a do tada će, nakon referenduma, Srbijom upravljati Privremena vlada, koja će zajedno sa Državnim savetom postaviti institucije korigovanog sistema.

 1. Zoran Mitrović Odgovori

  “Restrukturi” želim uspeh u njihovoj borbi za dostojanstveni život u Srbiji, u nadi da ne budu kao tzv. “Vlada u senci” koja mi deluje demagoški. Nadam se da će Asocijacija “Restruktura” opravdati svoje postojanje! Srećno!

  • urednik Odgovori

   Zahvaljujemo na željama.
   Sva naša “demagogija” se sastoji u tome što hoćemo da odluku o sistemu u kojem ćemo živeti vratimo u ruke naroda, jer svaki poredak mora imati podršku većine.
   Sve ostalo je struka i nauka. A tu, kao što znate,demagogije nema.

 2. jagodinski Odgovori

  Ajd’ sad opet da vidimo da li treba da se svidimo, da li opet vlada partija ili opštežiće – patrija.

  • urednik Odgovori

   Sva dosadašnja “politička sviđanja” su donela pogubne posledice.
   Uspešna vlast ne nastaje kad se bira srcem i sviđanjem, nego glavom i potrebom da se opstane i koloko-toliko pristojno živi.
   Po tom principu svima dosadašnjima i sadašnjima na vlasti sleduje – pa-pa…

 3. dr Vladimir Ljubičić, Odgovori

  Ponedeljak, 24 avgust 2015-te…
  Postoji dalji potpuniji i pouzdaniji opseg znanja, a moguće ga je prakti-
  kovati kroz ravnopravni proces savetovanja “okruglih stolova”. Verujem da vi ne spadate u one “koji nešto znaju” da sve znaju, sve mogu, sve umeju, naravno u koliko se bavite temeljno, ozbiljno naukom kao vrhunskom i pouzdanom i u oblastima organizacije društvenog procesuira-
  nja. Biće nam zaista podučan susret ako nam ga zakažete u septembru! Pozdrav: “Dobrovoljci M.S.O. na prvoj liniji samoodbrane, a ni protiv koga…(za preporod, obnovu i ostvarivanje visokokvalitetne državnosti!

  • urednik Odgovori

   Odgovor D.A. Teodora, generalnog koordinatora:

   “Mada zaista ne spadam, ni ja ni najbliži saradnici, u one koji kad nešto znaju, pomisle da sve znaju, te rado primam i savete i sugestije, zbog sticaja okolnosti, koje su ispod očaja, i još ponekih stvari, mi smo organizovani u priličnoj meri i vojnički. Postoji i subordinacija, zna se ko je glavni, dok je glavni i njemu se ostali, u delatnom smislu, potčinjavaju. Uvažavamo mi demokratiju i razna prava naroda, a najviše demoekonomski imperativ, odnosno obavezu vlasti da državljanima omogući uslove za siguran opstanak i pristojan život. Demokratija je za narod i neka mu je. Upravljanje je ozbiljan, gotovo vojnički posao. Kad su ciljevi ajsni, a jasni su, što se vidi i iz našeg programa i članaka, onda nema potrebe da se oko njih iznova i iznova diskutuje. Ili ćemo uraditi nešto što bar nije loše, kao sve dosadašnje, ili ćemo uraditi i nešto baš dobro, ako ne mi, neke sledeće generacije. Trećeg nema.
   Bilo bi dobro da sve pomenuto imate na umu, pre nego što zakažemo susret i pre nego što se sretnemo.”

 4. Holden Kolfild Odgovori

  Tek juče sam uopšte saznao za postojanje Asocijacije ”Restruktura”. Nakon što sam se detaljno upznao sa vašim radom i namerama, mogu reći da mi se ideja generalno jako svidja.

  Moja zamerka je u tome da su tekstovi povremeno nedovoljno jasni i očigledno, pravno nedovoljno uobličeni. Uočio sam i neke nelogičnosti i ”pogrešne ideje”, ali o tome neki drugi put,bilo bi preopširno za sada.

  Trenutno bih istakao da mi se iznad svega svidja ideja i način organizacije Skupštine eksperata, dok su mi ostali segmenti buduće vlasti u jednom potpuno novom političkom sistemu (koji mi se na prvu, ponavljam, svidja) nedovoljno jasni!

  Izmedju ostalog, meni taj budući aparat vlasti deluje ”preglomazan” ili grešim? Taj deo je po meni nedovoljno dobro razradjen i otud moje nedoumice, odnosno nedovoljno preciznijih informacija kako bi taj aparat konkretnije izgledao, koštao, funkcionisao i koliko ljudi brojao.

  Toliko za prvo javljanje. Puno sreće u daljem radu!

  • urednik Odgovori

   Pored Opšte skupštine, koju čini bar dve trećine punoletnioh državljana sa pravom glasa, Skupština eksperata, koja Vam se sviđa, jeste najznačajniji organ vlasti, koji može da smenjuje Vlade, u celini ili delimiočno.
   Aparat izvršne vlasti neće biti preglomazan, pa čak ni Skupština eksperata, za početak će je činiti najviše do 50-tak članova.
   Što se tiče Skupštine Lokalnih veća, koju će činiti predstavnici-predsednici 1000 veća iz 5 različitih regiona, to telo će zasedati samo kada je neophodno, kada je ugrožen društveni interes, ako do toga uopšte dođe. Uostalom, u današnje doba to zasedanje se može obaviti i elektronskim putem.
   Aparat neće mnogo koštati, a sredsta će biti namaknuta odustankom od sadašnjeg “viška vlasti” i povećanim budžetom kad krene domaća ekonomija.

 5. Holden Kolfild Odgovori

  Želeo bih samo još da pojasnim šta podrazumevam pod nelogičnostima i ”pogrešnim idejama”.

  Evo, na primer ovo:

  http://restruktura.org/koje-ce-biti-prve-mere-novih-vlasti-koje-ce-nastati-posle-referenduma/

  Povećanje minimalca, reforma poreskog sistema kakvu vi zamišljate i druge reforme i potezi u ekonomskoj sferi zahtevaju gomilu novca u startu. Gomilu koju mi nemamo! Sve mi to deluje ekonomski neizvodljivo.

  Pojedinosti čak deluju tako utopistički i bajkoliko, da sve izgleda kao šarena laža pripremljena samo da privuče neke buduće glasače, nedovoljno obrazovane ljude kakvih u Srbiji imamo na pretek.

  Ako grešim, onda morate mnogo detaljnije i konkretnije opisati i potkrepiti obrazloženim činjenicama svaku vašu ideju, planiranu akciju itd. Korak po korak, kao deci objasnite nam. Kako, od kojih sredstava, koji su mogući problemi u realizaciji zamišljenog i kako ćemo ih prevazići?

  • urednik Odgovori

   “Povećanje minimalca, reforma poreskog sistema kakvu vi zamišljate i druge reforme i potezi u ekonomskoj sferi zahtevaju gomilu novca u startu. Gomilu koju mi nemamo! Sve mi to deluje ekonomski neizvodljivo.”
   Do oporaka i razvoja domaće ekonomije, do kojeg će doći relativno brzo, ako vlast budu imali sposobni ljudi od znanja, sredstva će se namaći od ukidanja suvišnih institucija, na koje odlazi gomila novca.
   Razmislite malo.

 6. Holden Kolfild Odgovori

  Hvala na brzim odgovorima. Ostajem vaš podržavalac, mada i dalje smatram da je jedan potpuno novi politički sistem, aparat vlasti i naročito funkcionisanje ekonomije potrebno podrobnije obraditi i razjasniti.

Ostavite Komentar

*