Ништазборење и ништачињење

Ништазборење и ништачињење представљају срж делатности савремених политичара, без обзира којој опцији припадају.
Разлог за то је логичан: савремени политичар мора да ништазбори и ништачини, јер је то начин да заводи и одлаже, а то су две ствaри које он неуморно чини.
Тако гледано, ништазборење и ништачињење су и логичне и рационалне појаве. Није ни логичан ни рационалан циљ који се њима постиже.
Када би делатност савременог политичара била конкретна, да обезбеђује услове за сигуран опстанак и пристојан живот друштва у  коме игра улогу политичара – ту места спину, ништазборењу и ништачињењу не би ни било.
Променом система, увођењем демократске меритократије, промениће се и делатност политичара.
Ништазборење и ништачињење ће, заједно са политичарима који тако чине, завршити на историјској депонији.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *