Како онемогућити страначко запошљавање?

Ову и многе сличне појаве је немогуће спречити, ако у друштву не постоји тело које је  по ингеренцијама, изнад владајуће странке или коалиције.
Ту не мислимо на Народну скупштину, која је само продужена рука владајуће странке или коалиције.
Не мислимо ни на монарха, јер немамо ни монарха, ни монархију.
Мислимо на Државни савет, односно Скупштину експерата, тело које у републиканско-демократском уређењу једино има реално право да буде највиши орган власти.
У то тело заиста не може свако ући, него само они који поседују доказано знање и способност.
То је привидно над-демократско тело, које не може изабрати ни народ, народ може пристати да такво тело постоји, али које помаже функционисању демократског друштва.
Без тог тела, демократија, а поготово у земљама каква је Србија, очас залута у охлократију (владавину најгорих).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *