Историја смењивања зала

5Г мрежа се уводи без претходне провере њених негативних својстава.
Зашто? Зато што је огроман новац уложен у њено настајање, а КАПИТАЛ одлучује. И не само о томе. То је тако.
И биће доклегод КАПИТАЛ одлучује, а кад више не буде, одлучиваће „неко друго зло“, можда нешто боље од КАПИТАЛА.
Историја је историја смењивања зала; које је зло јаче то побеђује. Засад је Капитал јачи.
&
Покушај да се замени владавином комунизма је пропао, јер је комунизам испао нефункциналан, тојест гори од капитала и капитализма.
Владавину капитала може заменити само владавина нечега што је функционалније од владавине капитала и у том смислу и мање зло од владавине капитала, односно капитализма.
То нешто је владавина знања, односно меритократија или сциентократија.
Меритократија или владавина знања је мање зло од капитала, јер је рационалнија и јер укида сиромаштво, које је данас присутно чак и у развијеним земљама, а камоли у Србији.
&
А зашто је и та владавина зло? Па зато што на Земљи нема добра, осим у илузији.
На Земљи раја нема (додуше не тврдим да га има игде), постоји само пакао, који се може бар охладити, а увод у хлађење пакла је владавина знања.
Ово хлађење пакла је најсличније илузији о рају на Земљи, коју су форсирали разни теоретичари, укључујући и Маркса и његову теорију о комунизму. Једино што није илузија, него реалност за нијансу мање сурова од претходне, односно ове која још увек влада, бар у смислу одсуства сиромаштва.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *